Kenan Construction
 

KƏNAN şirkəti aşağıdakı kompleks xidmətlər göstərir:

∙ inzibati, mülki və sənaye obyektlərinin tikintisi
∙ təmir-bərpa işləri

∙ topoqrafik, mühəndis-geoloji axtarış işləri  

∙ konstruktiv həll yollarının işlənib hazırlanması

 
 

 


 
© KENAN Construction and Trade JV