Kenan Construction
 

KƏNAN şirkəti aşağıdakı kompleks xidmətlər göstərir:

• inzibati, mülki və sənaye obyektlərinin tikintisi

• təmir-bərpa işləri

• topoqrafik, mühəndis-geoloji axtarış işləri

• konstruktiv həll yollarının işlənib hazırlanması

 
 
 
 
© KENAN Construction and Trade LLC