KƏNAN - 1996 -cu ildə yaradılmış və dinamik şəkildə inkişaf edən və inşaat-memarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətdir.

Bu şəhadətnamələr Keyfiyyətin İdarə olunması Sisteminin səmərəliliyini və şirkətin öz imkanlarını genişləndirmək və daha geniş istehlakçı kütləsinin tələbatına cavab vermək məqsədi üçün çalışdığını göstərir. Bu da, öz növbəsində digər təşkilatlara nisbətən şirkətin rəqabət imkanını daha da yüksəldir.

  KƏNAN şirkəti aşağıdakı kompleks xidmətlər göstərir:

• inzibati, mülki və sənaye obyektlərinin tikintisi

• təmir-bərpa işləri

• topoqrafik, mühəndis-geoloji axtarış işləri

• konstruktiv həll yollarının işlənib hazırlanması
  Bizim işimizin hədəfi bizim müştərilərimizdir. Müştərinin ehtimallarını doğrultmaq, bazarda malların keyfiyyətini yüksəltməyi və müştərilərin etimadını qazanmağı nəzərdə tutur. Biz müştərilərimiz naminə fəaliyyət göstəririk.  
     
 
 
 
© KENAN Construction and Trade LLC